Svenska medier...

Medarbetare Daniel gjorde mig just uppmärksam på dagens DN och SvD.
På bordet här på redaktionen, där tidningarna ligger bredvid varandra, blir det förstås ännu mer komiskt, eftersom de har använt sig av exakt samma bild.

SvD skriver, under rubriken Fåtal gav Zuma sitt stöd, att endast ett hundratal slöt upp för att visa sitt stöd, affärslivet i centrum fortsatte som vanligt.

DN däremot, berättar under rubriken Massivt stöd för Zuma, att det var ett tusental anhängare med ett segervisst jubel.

Man böjar ju fundera…

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1523123.svd
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=811844

RSS 2.0